Mobilt - miljövänligt - effektivt - ogräsborttagning med hetvatten

 Ogräs överallt? Inte med hetvatten.

Principen för termisk ogräsbekämpning bygger på en biokemisk grundregel: de flesta proteiner börjar denaturera vid en temperatur på cirka 42 °C.

Detta innebär att proteinerna förändras, sönderdelas och inte längre kan uppfylla sin funktion. Det finns en rad olika sätt att alstra och använda den nödvändiga värmen: direkt via en låga eller indirekt via exempelvis hetvatten eller het ånga. Hetvatten är den enda kemikaliefria metod som även når rötterna.

Hetvattnet förstör visserligen inte rötterna helt på en gång men försvagar dem allt mer för varje applicering. Regelbunden användning av hetvatten från början hindrar återväxten och minskar behovet av applicering avsevärt, även året därpå. Som tumregel brukar 3–4 behandlingar per år vara tillräckligt.


Det kan även ske utan bekämpningsmedel.

För att skydda människa och miljö är användningen av bekämpningsmedel strängt reglerad eller förbjuden, särskilt i offentliga miljöer. Vår hetvattenmetod ger dig ett miljövänligt och mycket effektivt alternativ. Hetvattnet förstör ogräset genom att tränga ned till rötterna och denaturera växtens proteiner med den hastiga temperaturökningen som ger ogräset permanenta skador och gör att det dör.

Ju hetare, desto bättre

Hetvatten tränger ned optimalt hela vägen ned till växtens rötter. Vattentemperaturen är helt avgörande här: den idealiska temperaturen ska ligga precis under där vattnet börjar förångas. Maskinen håller hetvattnet på jämna och höga temperaturer på upp till 98 °C – idealiskt för ogräsborttagning med hetvatten. Den högeffektiva brännaren gör dem också extremt energieffektiva.

Inga risker, inga skador

Till skillnad från mekaniska metoder medför hetvatten ingen risk för att ytor skadas eller förstörs. Det låga arbetstrycket (under 1 bar) garanterar en skonsam behandling som lämpar sig för alla ytor. Och det finns ingen brandrisk som vid användning av ogräsbrännare.Före applicering av hetvatten

Kraftig tillväxt av gräs, mossa och maskrosor mellan kullerstenarna.

Efter applicering av hetvatten

En vecka efter behandlingen med hetvatten är ogräset dött och gräset till största delen avlägsnat av väder och vind.

Före applicering av hetvatten

Maskrosor vid foten av en betongvägg.

Efter applicering av hetvatten

Efter en vecka syns tydligt hur maskrosorna har börjat sloka.
Inget mer ogräs kommer att växa här för stunden.


Tips: Applicera vid rätt tidpunkt

Bästa tiden att ta bort ogräs är på eftermiddagen. Mängden vatten som lagras i växterna varierar beroende på tid på dagen. Det bästa är också att börja med den första appliceringen av hetvatten på våren, kort efter det att ogräset har börjat gro. Ju äldre växterna blir, desto tåligare blir de mot hett vatten.

Tips: Avstånd mellan munstycket och ytan

Det optimala avståndet mellan munstycksstången på ogräsborttagare och ytan är 5–15 centimeter. Du kan bekvämt jobba i det intervallet utan att ogräsborttagaren vidrör marken. Vattnets korta väg till ytan håller också värmeförlusten på ett minimum.Exempel leasing

3183:-

Leasing/36 mån

4806:-

Restvärde

96120:-

ObjektvärdePRISER EXKL MOMS. Leasing = 36 månaders leasingavtal, med 5% restvärde. Månadspriset baseras på STIBOR 3 mån ränta, kan därmed variera.

FILM PÅ MASKINEN UNDER ANVÄNDNING

Här kan ni se maskinen i action samt hur den smidigt kan transporteras med hjälp av ett släp. Det går alldeles utmärkt att ha maskinen och tanken på ett flak med ifall det skulle önskas.